cvičení Batolátek (1-3 roky)
 • Pro děti je toto období velmi důležité pro budování kontaktů s ostatními dětmi, vytváření vztahu ke cvičení a zajištění správného vývoje dítěte. Lekce probíhá většinou formou básniček a písniček. Po přivítání se provádí rozcvička, protahovací cviky a cviky s rodiči. Následuje cvičení s pomůckami (balóny, overbally, obruče, míče, tyče) a různé hry . Procvičují se např. barvy formou hry. Poté se dětem postaví tzv. „překážková dráha“, kde se provádí převážně cviky na koordinaci pohybů, orientaci v prostoru a cviky procvičující rovnováhu. Na zklidnění děti trošku promasírujeme. Po rozloučení čeká na všechny děti odměna.
 • Kurz vedou zkušené dětské lektorky Klára a Denisa :-)

LETÁČEK KURZU BATOLÁTKA 2016/2017

DĚTI NA STARTU - ŠKOLIČKA (3-4 ROKY)
 • Tento kurz je určen pro děti, které se teprve učí cvičit samostatně bez pomoci rodičů. Děti se seznamují se sportem, s hudbou, hrají si a to vše s pomocí říkadel a písniček. Činnosti se často střídají, protože děti se nevydrží dlouho soustředit na jednu věc. Volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznávaly radost z pohybu. Během lekcí si děti osvojí základní dovednosti (sílu, rychlost, vytrvalost, pohyblivost) tak, aby měly základní sportovní průpravu.
 • Hodiny vede lektorka Denisa :-)

LETÁČEK KURZU ŠKOLIČKA 2016/2017

DĚTI NA STARTU - PředškoláčCI (4-6 LET)
 • Děti se seznamují se sportem, s hudbou, hrají si a pomocí říkadel se učí základní kroky aerobiku tak, jak to odpovídá jejich věku. Činnosti se často střídají, protože děti se nevydrží dlouho soustředit na jednu věc. Volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznaly radost z pohybu. Přitom ale dbáme také na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla a po zdravotní stránce bylo vše v pořádku. Rozvíjíme také obratnost formou překážkových her a osvojujeme s dětmi základní schopnosti (rychlost, sílu, vytrvalost, pohyblivost) tak, aby měly průpravu pro jakýkoli druh sportu.
 • Děti se mohou těšit na lektorku Denisu a Kačka :-)

LETÁČEK KURZU PŘEDŠKOLÁČCI 2016/2017

DĚTI NA STARTU - ŠKOLÁCI (6-9 LET)
 • Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
 • Lekce vedou odborně proškolení lektoři Denisa a Kačka :-)

LETÁČEK KURZŮ ŠKOLÁCI 2016/2017

MINI AEROBIK (5-9 LET)
 • Základem lekcí jsou jednoduché kroky aerobiku, které se děti naučí a spojí do bloků a celých choreografií. Při cvičení se využívají také prvky z tanečních stylů, jako je Hip-hop, Zumba a další. Mimo klasického aerobního cvičení se v lekcích využívá také nejrůznějších pomůcek k posilování, koordinaci, flexibilitě i rozvoje rychlosti. Nemalá část kurzu je věnována vnitřnímu stabilizačnímu systému a správnému držení těla. Kurz má dětem přinášet hlavně radost z pohybu a v neposlední řadě utvořit kolektiv nových kamarádů.
 • Kurz je veden zkušenou lektorkou dětského aerobiku Míšou :-)

LETÁČEK KURZU MINI AEROBIK 2016/2017

 

ROZTLESKÁVAČKY (6-10 LET)

 • Lekce jsou zaměřeny na základy tance a aerobního cvičení. V jednotlivých hodinách se děti naučí cvičit do
  rytmu hudby, ale i základy gymnastiky. Hlavní pomůckou budou barevné pompony. Nacvičené sestavy pak děti předvedou na akcím v průběhu školního roku.
 • Lekce vede zkušená dětská lektorka Denisa :-)

LETÁČEK KURZU ROZTLESKÁVAČKY 2016/2017

GYMNASTIKA (6-10 LET)
 • Při lekcích gymnastiky si děti osvojí základní gymnastické prvky a dovednosti (obratnost, sílu nebo flexibilitu). Gymnastika v dětech rozvíjí cílevědomost, vytrvalost, zdravou sebedůvěru i samostatnost.Na hodinách se pracuje velmi často s nejrůznějším náčiním a nářadím, které je maximálně vhodné právě pro děti (švihadlo, žíněnky, žebřiny, lavička,…). V kurzu je nemalá část věnována správnému rozcvičení, mobilizaci kloubů, zpevňovacím cvikům, vyrovnávacím cvičením a závěrečnému strečinku.
 • Kurz gymnastiky vede zkušená lektorka pro děti i dospělé Klára :-)

LETÁČEK KURZU GYMNASTIKA 2016/2017

Dětský aerobik (9-14 let)
 • Lekce jsou zaměřeny na cvičení do rytmu hudby, obsahují základní kroky aerobiku, základy gymnastiky, výuku tanečků a malých sestav s pomůckami, protahovací a posilovací cvičení, fit stanoviště (procvičování obratnosti, ohebnosti, síly a vytrvalosti). Klademe velký důraz na správné držení těla a všestranný tělesný rozvoj. Cvičení je vhodné i jako kompenzace zatížení některých jednostranných sportů (tenis, apod.)
 • Lekce probíhají pod vedením lektorky Kamči :-)

LETÁČEK KURZU DĚTSKÝ AEROBIK 2016/2017

Step aerobik (9-14 let)
 • Lekce step aerobiku jsou zaměřeny na základy cvičení s pomůckou zvanou step. V hodinách se děti učí základní kroky, které pak postupně spojují do jednoduchých choreografií.
 • Step je využit během hodiny variabilními způsoby, při kterých děti mimo jiné posilují i protahují. Základem je pak naučit děti správnému držení těla, rozvíjet jejich flexibilitu a vytrvalost.
 • Využívány jsou také další cvičební pomůcky a v hodinách jsou zahrnuty i taneční a rytmické prvky.
 • Kurz step aerobiku vede lektorka Kamča :-)

LETÁČEK KURZU STEP AEROBIK 2016/2017

 

ZUMBA & DANCE (9-14 LET)

 • V této lekci budou děti kombinovat Zumbu, latinsko-americké a ostatní druhy tanců. Mix jednoduchých, atraktivních tanečních pohybů, sestavených do snadno zapamatovatelných mini choreografií strhne každého drivem a náladou taneční párty. Kroky variací se lehce naučí i ti, kteří se složitější taneční vazby učí obtížněji. Cvičení je nenásilné a vedené hravou formou. Hodina obsahuje zahřátí, taneční část i posilování, závěrečnou uvolňovací fázi i finální část hodiny.
 • Lekce vede instruktorka pro dětskou Zumbu - Radka :-)

LETÁČEK KURZU ZUMBA & DANCE 2016/2017

 

HOOPING (8-14 LET)

 • Hooping neboli tanec s obručí. Cvičení spojené se žhavými tanečními prvky, intenzivním spalováním a posilováním celého těla.
 • Jedná se o ideální lekce pro děti, plné zábavy spojené se zdravým a účinným sportováním. Během hodiny děti budou intenzivně spalovat tukové zásoby i aktivně posilovat veškeré svaly na těle.
 • Lektorka děti na prvních hodinách s cvičením seznámí a naučí je obruče správně používat. Následně se děti budou učit přidávat další a další cviky, které budou nakonec propojovat v jednoduché a efektní choreografie.Vlastní obruč není nutná, ale je výhodou.
 • Hodiny tance vede lektorka Irča :-)

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 TENTO KURZ Z DŮVODU TĚHOTENSTVÍ LEKTORKY NEOTVÍRÁME

MTV DANCE (9-14 LET)
 • MTV Dance je nově vytvořený taneční styl, který si bere inspiraci převážně z moderní popové kultury, internetových a televizních videoklipů.
 • Při lekcích si děti vyzkouší tanec všech druhů. Choreografie jsou tvořeny jednoduše a využívány jsou v nich prvky z hip-hopu, street dancu, aerobiku, zumby, ale také baletu či kick boxu.
 • Lekce jsou plné aktuálních hudebních hitů, na které děti pohyb bude bavit a stane se pro ně opravdovou zábavou. V hodinách pak nechybí ani velmi jednoduché posilování a protahování nejdůležitějších částí těla.
 • Hodiny vede lektorka Markéta :-)

LETÁČEK KURZU MTV DANCE 2016/2017

 

HIP-HOP (OD 9 let)

 • Lekce jsou zaměřeny na cvičení do rytmu moderní hudby. Obsahují taneční kroky a základy taneční techniky moderního tance, také protahovací a posilovací cvičení, zaměřené především na správné držení těla. Děti se učí i choreografii na různá vystoupení.
 • Kurz HIP-HOPU je pod vedením lektorky Lucky :-)

LETÁČEK KURZU HIP-HOP 2016/2017

Další informace k našim jednotlivým kurzům:
 • rozvrh jednotlivých dětských kurzů naleznete ZDE
 • ceník dětských kurzů ZDE
 • informace a přihlášky dětských kurzů ZDE
 • Vaše případné dotazy ráda zodpoví vedoucí dětských kurzů Denisa Havlíčková

Nejbližší akce

Stránka 1 z 2  > >>

kvě 29, 2017
Kategorie: General
Zaslal: Klara

Zveme všechny děti, rodiče a přátele ASOD na závěrečný táborák a pohodové posezení :-)

bře 21, 2017
Kategorie: General
Zaslal: Denisa

JIŽ OBSAZEN

led 12, 2017
Kategorie: General
Zaslal: Denisa