cvičení Batolátek (1-3 roky)
 • Pro děti je toto období velmi důležité pro budování kontaktů s ostatními dětmi, vytváření vztahu ke cvičení a zajištění správného vývoje dítěte. Lekce probíhá většinou formou básniček a písniček. Po přivítání se provádí rozcvička, protahovací cviky a cviky s rodiči. Následuje cvičení s pomůckami (balóny, overbally, obruče, míče, tyče) a různé hry . Procvičují se např. barvy formou hry. Poté se dětem postaví tzv. „překážková dráha“, kde se provádí převážně cviky na koordinaci pohybů, orientaci v prostoru a cviky procvičující rovnováhu. Na zklidnění děti trošku promasírujeme. Po rozloučení čeká na všechny děti odměna.
 • Kurz vedou zkušené dětské lektorky Klára, Zuzka a Denisa :-)

LETÁČEK KURZU BATOLÁTKA

cvičení předškoláčků (4-6 LET)
 • Děti se seznamují se sportem, s hudbou, hrají si a pomocí říkadel se učí základní kroky aerobiku tak, jak to odpovídá jejich věku. Činnosti se často střídají, protože děti se nevydrží dlouho soustředit na jednu věc. Volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznaly radost z pohybu. Přitom ale dbáme také na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla a po zdravotní stránce bylo vše v pořádku. Rozvíjíme také obratnost formou překážkových her a osvojujeme s dětmi základní schopnosti (rychlost, sílu, vytrvalost, pohyblivost) tak, aby měly průpravu pro jakýkoli druh sportu.
 • Děti se mohou těšit na lektorku Denisu :-)

LETÁČEK KURZU PŘEDŠKOLÁČCI

školička (3-4 ROKY)
 • Tento kurz je určen pro děti, které se teprve učí cvičit samostatně bez pomoci rodičů. Děti se seznamují se sportem, s hudbou, hrají si a to vše s pomocí říkadel a písniček. Činnosti se často střídají, protože děti se nevydrží dlouho soustředit na jednu věc. Volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznávaly radost z pohybu. Během lekcí si děti osvojí základní dovednosti (sílu, rychlost, vytrvalost, pohyblivost) tak, aby měly základní sportovní průpravu.
 • Hodiny vede lektorka Denisa :-)

LETÁČEK KURZU ŠKOLIČKA

MINI AEROBIK (5-9 LET)
 • Základem lekcí jsou jednoduché kroky aerobiku, které se děti naučí a spojí do bloků a celých choreografií. Při cvičení se využívají také prvky z tanečních stylů, jako je Hip-hop, Zumba a další. Mimo klasického aerobního cvičení se v lekcích využívá také nejrůznějších pomůcek k posilování, koordinaci, flexibilitě i rozvoje rychlosti. Nemalá část kurzu je věnována vnitřnímu stabilizačnímu systému a správnému držení těla. Kurz má dětem přinášet hlavně radost z pohybu a v neposlední řadě utvořit kolektiv nových kamarádů.
 • Kurz je veden zkušenou lektorkou dětského aerobiku Míšou :-)

LETÁČEK KURZU MINI AEROBIK

Dětský aerobik (9-14 let)
 • Lekce jsou zaměřeny na cvičení do rytmu hudby, obsahují základní kroky aerobiku, základy gymnastiky, výuku tanečků a malých sestav s pomůckami, protahovací a posilovací cvičení, fit stanoviště (procvičování obratnosti, ohebnosti, síly a vytrvalosti). Klademe velký důraz na správné držení těla a všestranný tělesný rozvoj. Cvičení je vhodné i jako kompenzace zatížení některých jednostranných sportů (tenis, apod.)
 • Lekce probíhají pod vedením lektorky Kamči :-)

LETÁČEK KURZU DĚTSKÝ AEROBIK

HOOPING (8-14 LET)
 • Hooping neboli tanec s obručí. Cvičení spojené se žhavými tanečními prvky, intenzivním spalováním a posilováním celého těla.
 • Jedná se o ideální lekce pro děti, plné zábavy spojené se zdravým a účinným sportováním. Během hodiny děti budou intenzivně spalovat tukové zásoby i aktivně posilovat veškeré svaly na těle.
 • Lektorka děti na prvních hodinách s cvičením seznámí a naučí je obruče správně používat. Následně se děti budou učit přidávat další a další cviky, které budou nakonec propojovat v jednoduché a efektní choreografie.Vlastní obruč není nutná, ale je výhodou.
 • Hodiny tance vede lektorka Irča :-)

LETÁČEK KURZU HOOPING

 

HIP-HOP (OD 9 let)

 • Lekce jsou zaměřeny na cvičení do rytmu moderní hudby. Obsahují taneční kroky a základy taneční techniky moderního tance, také protahovací a posilovací cvičení, zaměřené především na správné držení těla. Děti se učí i choreografii na různá vystoupení.
 • Kurz HIP-HOPU je pod vedením lektorky Lucky :-)

LETÁČEK KURZU HIP-HOP

roztleskávačky (6-10 let)
 • Lekce jsou zaměřeny na základy tance a aerobního cvičení. V jednotlivých hodinách se děti naučí cvičit do rytmu hudby, ale i základy gymnastiky. Hlavní pomůckou budou barevné pompony. Nacvičené sestavy pak děti předvedou na akcím v průběhu školního roku.
 • Lekce vede zkušená dětská lektorka Denisa :-)

LETÁČEK KURZU ROZTLESKÁVAČKY

GYMNASTIKA (6-10 LET)
 • Při lekcích gymnastiky si děti osvojí základní gymnastické prvky a dovednosti (obratnost, sílu nebo flexibilitu). Gymnastika v dětech rozvíjí cílevědomost, vytrvalost, zdravou sebedůvěru i samostatnost. Na hodinách se pracuje velmi často s nejrůznějším náčiním a nářadím, které je maximálně vhodné právě pro děti (švihadlo, žíněnky, žebřiny, lavička,…). V kurzu je nemalá část věnována správnému rozcvičení, mobilizaci kloubů, zpevňovacím cvikům, vyrovnávacím cvičením a závěrečnému strečinku.
 • Kurz gymnastiky vede zkušená lektorka pro děti i dospělé Klára :-)

LETÁČEK KURZU GYMNASTIKA

děti na startu (6-9 let)
 • Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
 • Lekce vedou odborně proškolení lektoři Denisa, Míša,  Jirka a Kamča :-)

LETÁČEK KURZU DNS

Zumba & DANCE (9-14 let)
 • V této lekci budou děti kombinovat Zumbu, latinsko-americké a ostatní druhy tanců. Mix jednoduchých, atraktivních tanečních pohybů, sestavených do snadno zapamatovatelných mini choreografií strhne každého drivem a náladou taneční párty. Kroky variací se lehce naučí i ti, kteří se složitější taneční vazby učí obtížněji. Cvičení je nenásilné a vedené hravou formou. Hodina obsahuje zahřátí, taneční část i posilování, závěrečnou uvolňovací fázi i finální část hodiny.
 • Lekce vede instruktorka pro dětskou Zumbu - Radka :-)

LETÁČEK KURZU ZUMBA & DANCE

Další informace k našim jednotlivým kurzům:

Nejbližší akce
srp 18, 2016
Kategorie: General
Zaslal: Klara

12.9.2016 ZAHAJUJEME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK!

Zápisy probíhají již v týdnu od 5.9.

bře 22, 2016
Kategorie: General
Zaslal: Denisa