Kalendář akcí

CVIČENÍ S MIMINKY (od 3 měsíců)

letacek cviceni miminek 3 2018

LEKTORKA: Jindřiška Romba

Pohybové lekce pro rodiče s miminky, během kterých se budete bavit Vy i Vaše děti. Během hodin nacvičujeme správnou manipulaci s miminkem, podporujeme psychomotorický vývoj formou pohybových her, učíme se říkanky a písničky na rozvoj sluchu a rytmu, používáme nejrůznější pomůcky, které podporují správné zapojení jednotlivých svalových skupin, rozvíjíme sociální návyky a mezilidské vztahy. 

 • MIMINKA 1: 3-6 měsíců (úterý 10:30 - 11:15 hod.)
 • MIMINKA 2: 6-9 měsíců (čtvrtek 9:45 - 10:30 hod.)
 • MIMINKA 3: 9-12 měsíců (úterý 9:30 - 11:15 hod.)
 • MIMINKA 4: 12-18 měsíců (středa 9:30 - 11:15 hod.) 

CVIČENÍ BATOLÁTEK (1-3 roky)

letacek batolatka 2017

LEKTORKY: Klára Jandová a Jindřiška Romba

Pro děti je toto období velmi důležité pro budování kontaktů s ostatními dětmi, vytváření vztahu ke cvičení a zajištění správného vývoje dítěte. Lekce probíhá většinou formou básniček a písniček. Po přivítání se provádí rozcvička, protahovací cviky a cviky s rodiči. Následuje cvičení s pomůckami (balóny, overbally, obruče, míče, tyče) a různé hry . Procvičují se např. barvy formou hry. Poté se dětem postaví tzv. „překážková dráha“, kde se provádí převážně cviky na koordinaci pohybů, orientaci v prostoru a cviky procvičující rovnováhu. Na zklidnění děti trošku promasírujeme. Po rozloučení čeká na všechny děti odměna.

 • STŘEDA 10:45 - 11:30 hod.
 • PÁTEK 10:00 - 10:45 hod.

DĚTI NA STARTU - ŠKOLIČKA (3-4 roky)naborovy letak DNS 2017 2018

LEKTORKA: Denisa Havlíčková

Tento kurz je určen pro děti, které se teprve učí cvičit samostatně bez pomoci rodičů. Děti se seznamují se sportem, s hudbou, hrají si a to vše s pomocí říkadel a písniček. Činnosti se často střídají, protože děti se nevydrží dlouho soustředit na jednu věc. Volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznávaly radost z pohybu. Během lekcí si děti osvojí základní dovednosti (sílu, rychlost, vytrvalost, pohyblivost) tak, aby měly základní sportovní průpravu.

 • STŘEDA 15:00 - 15:45 hod.

DĚTI NA STARTU - PŘEDŠKOLÁČCI (4-6 let)

LEKTORKY: Denisa Havlíčková a Andrea Žádníková

Děti se seznamují se sportem, s hudbou, hrají si a pomocí říkadel se učí základní kroky aerobiku tak, jak to odpovídá jejich věku. Činnosti se často střídají, protože děti se nevydrží dlouho soustředit na jednu věc. Volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznaly radost z pohybu. Přitom ale dbáme také na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla a po zdravotní stránce bylo vše v pořádku. Rozvíjíme také obratnost formou překážkových her a osvojujeme s dětmi základní schopnosti (rychlost, sílu, vytrvalost, pohyblivost) tak, aby měly průpravu pro jakýkoli druh sportu.

 • STŘEDA 16:00  - 16:45 hod.

DĚTI NA STARTU - ŠKOLÁCI (6-9 let)

LEKTORKY: Denisa Havlíčková a Kateřina Pechmannová

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

 • STŘEDA 17:00 - 18:00 hod.

MINI TANEČKY (4-6 let)letacek mini tanecky 2017

LEKTORKY: Denisa Havlíčková

Lekce nejsou nijak fyzicky náročné a jejich základem je pohyb do rytmu hudby, při základním a správném držení těla a flexibilita. V hodinách se holčičky naučí jednoduché a zábavné choreografie, při kterých zapojíme paže, střed těla a samozřejmě také nohy. Naučíme se základní taneční kroky, které pak spojíme do různých postavení jednotlivců, dvojic i celé skupiny. V hodinách budeme pracovat hlavně se svým vlastním tělem. Tančit budeme většinou na boso, ponožkách či v tzv. baletních piškotech. 

 • ÚTERÝ 14:00 - 14:45 hod.

MINI AEROBIK (5-9 let)letacek mini aerobik 2017

LEKTORKA: Míša Jungamnnová

Základem lekcí jsou jednoduché kroky aerobiku, které se děti naučí a spojí do bloků a celých choreografií. Při cvičení se využívají také prvky z tanečních stylů, jako je Hip-hop, Zumba a další. Mimo klasického aerobního cvičení se v lekcích využívá také nejrůznějších pomůcek k posilování, koordinaci, flexibilitě i rozvoje rychlosti. Nemalá část kurzu je věnována vnitřnímu stabilizačnímu systému a správnému držení těla. Kurz má dětem přinášet hlavně radost z pohybu a v neposlední řadě utvořit kolektiv nových kamarádů.

 • ČTVRTEK 16:00 - 17:00 hod.

ROZTLESKÁVAČKY (6-10 let)letacek roztleskavacky 2017

LEKTORKA: Kamila Paulová

Lekce jsou zaměřeny na základy tance a aerobního cvičení. V jednotlivých hodinách se děti naučí cvičit do
rytmu hudby, ale i základy gymnastiky. Hlavní pomůckou budou barevné pompony. Nacvičené sestavy pak děti předvedou na akcím v průběhu školního roku.

 • STŘEDA 15:00 - 16:00 hod.

DĚTSKÁ JÓGA (6-10 let)letacek detska joga 2017

LEKTORKY: Denisa Havlíčková

"Divoké" děti zklidní, dětem klidnějším naopak pomůže rozvinout svou sebedůvěru. Nejde o lekce fyzicky náročné, ale jde o cvičení zdravé, které je propojeno i s duší dítěte a jeho vnímáním okolního světa. Při lekcích si budeme s dětmi kromě cvičení hodně povídat o tom jak se cítíme, z čeho máme radost, z čeho jsme smutní, co nás rozzlobilo, uklidnilo ... Samotné cvičení pak bude probíhat hlavně formou her. Děti při hodinách zlepší svou flexibilitu, posílí tělo, získají lepší rovnováhu. Naučíme se základní pozice, do kterých se dostaneme, na základě příběhů inspirovaných přírodou, zvířátky a pohádkou.

 • ČTVRTEK 15:00 - 16:00 hod.

GYMNASTIKA (6-10 let)letacek gymnastika 2017

LEKTORKA: Klára Jandová

Při lekcích gymnastiky si děti osvojí základní gymnastické prvky a dovednosti (obratnost, sílu nebo flexibilitu). Gymnastika v dětech rozvíjí cílevědomost, vytrvalost, zdravou sebedůvěru i samostatnost.Na hodinách se pracuje velmi často s nejrůznějším náčiním a nářadím, které je maximálně vhodné právě pro děti (švihadlo, žíněnky, žebřiny, lavička,…). V kurzu je nemalá část věnována správnému rozcvičení, mobilizaci kloubů, zpevňovacím cvikům, vyrovnávacím cvičením a závěrečnému strečinku.

 • PONDĚLÍ 13:30 - 14:30 hod.

DĚTSKÝ AEROBIK (9-14 let)

letacek detsky aerobik 2017LEKTORKA: Kamila Paulová

Lekce jsou zaměřeny na cvičení do rytmu hudby, obsahují základní kroky aerobiku, základy gymnastiky, výuku tanečků a malých sestav s pomůckami, protahovací a posilovací cvičení, fit stanoviště (procvičování obratnosti, ohebnosti, síly a vytrvalosti). Klademe velký důraz na správné držení těla a všestranný tělesný rozvoj. Cvičení je vhodné i jako kompenzace zatížení některých jednostranných sportů (tenis, apod.)

 • STŘEDA 16:00 - 17:00 hod.

STEP AEROBIK (9-14 let)letcek step aerobik 2017

LEKTORKA: Kamila Paulová

Lekce step aerobiku jsou zaměřeny na základy cvičení s pomůckou zvanou step. V hodinách se děti učí základní kroky, které pak postupně spojují do jednoduchých choreografií. Step je využit během hodiny variabilními způsoby, při kterých děti mimo jiné posilují i protahují. Základem je pak naučit děti správnému držení těla, rozvíjet jejich flexibilitu a vytrvalost. Využívány jsou také další cvičební pomůcky a v hodinách jsou zahrnuty i taneční a rytmické prvky.

 • PONDĚLÍ 17:00 - 18:00 hod.

ZUMBA & DANCE (9-14 let)letacek zumba dance 2017

LEKTORKA: Radka Ficová

V této lekci budou děti kombinovat Zumbu, latinsko-americké a ostatní druhy tanců. Mix jednoduchých, atraktivních tanečních pohybů, sestavených do snadno zapamatovatelných mini choreografií strhne každého drivem a náladou taneční párty. Kroky variací se lehce naučí i ti, kteří se složitější taneční vazby učí obtížněji. Cvičení je nenásilné a vedené hravou formou. Hodina obsahuje zahřátí, taneční část i posilování, závěrečnou uvolňovací fázi i finální část hodiny.

 • ÚTERÝ 16:00 - 17:00 hod.

HOOPING (8-14 let)letacek hooping 2017

LEKTORKA: Irena Budková

Hooping neboli tanec s obručí. Cvičení spojené se žhavými tanečními prvky, intenzivním spalováním a posilováním celého těla. Jedná se o ideální lekce pro děti, plné zábavy spojené se zdravým a účinným sportováním. Během hodiny děti budou intenzivně spalovat tukové zásoby i aktivně posilovat veškeré svaly na těle. Lektorka děti na prvních hodinách s cvičením seznámí a naučí je obruče správně používat. Následně se děti budou učit přidávat další a další cviky, které budou nakonec propojovat v jednoduché a efektní choreografie.Vlastní obruč není nutná, ale je výhodou.

 • STŘEDA 14:00 - 15:00 hod.

MTV DANCE (9-14 let)letacek MTV dance 2017

LEKTORKA: Markéta Vodenková

MTV Dance je nově vytvořený taneční styl, který si bere inspiraci převážně z moderní popové kultury, internetových a televizních videoklipů. Při lekcích si děti vyzkouší tanec všech druhů. Choreografie jsou tvořeny jednoduše a využívány jsou v nich prvky z hip-hopu, street dancu, aerobiku, zumby, ale také baletu či kick boxu. Lekce jsou plné aktuálních hudebních hitů, na které děti pohyb bude bavit a stane se pro ně opravdovou zábavou. V hodinách pak nechybí ani velmi jednoduché posilování a protahování nejdůležitějších částí těla.

 • ÚTERÝ 16:00 - 17:00 hod.

HIP-HOP (OD 9 let)letacek hip hop 2017

LEKTORKA: Lucie Veselá

Lekce jsou zaměřeny na cvičení do rytmu moderní hudby. Obsahují taneční kroky a základy taneční techniky moderního tance, také protahovací a posilovací cvičení, zaměřené především na správné držení těla. Děti se učí i choreografii na různá vystoupení.

 • STŘEDA 17:00 - 18:00 hod.

 

DALŠÍ INFORMACE K NAŠIM JEDNOTLIVÝM KURZŮM:

 • ROZVRH jednotlivých dětských kurzů naleznete ZDE
 • CENÍK dětských kurzů ZDE
 • INFORMACE a přihlášky dětských kurzů ZDE
 • Vaše případné dotazy rádi zodpovíme - kontakty ZDE

 

Kanál YouTube ASOD

Facebook ASOD

Instagram ASOD

Rozlučka nejúspěšnějšího týmu v historii ASOD. 11 let společných tréninků a závodů. Každý se teď vydá vlastní cestou. Ať je stejně tak úspěšná!!! #aerobikstudiooreldobris #goldengirls #2008-2018#proudcoach #stepaerobics #theend
  39  1
 June 24, 2018
Už se nám začínají vdávat bývalé závodnice😉. Přejeme hodně štěstí! @martina_skalova #aerobikdobris #trenerkynasvatbe#
  32  1
 June 24, 2018
#zumbateam#zumba💃 #offseason#happytime
  38  0
 June 22, 2018

TOPlist

Copyright © 2018 Aerobik Studio Orel Dobříš  Rights Reserved.